Благодарим Ви, че посетихте Здрав живот,

Сайтът “Здрав живот” е образователен портал. Създадохме го, вдъхновени от идеята да споделяме информация за различни възможности да поддържаме здравето във всички аспекти. Затова сайтът съдържа разнообразни теми: природосъобразен начин на живот, здраве, здравословно хранене и рецепти, био земеделие, педагогика, духовен път и други.

В “Здрав живот” могат да бъдат намерени и много вдъхновяващи текстове и съвети на хора, които са натрупали опит и са изпробвали различни методи за постигане на добро здраве и дух.

Вярваме, че здравият живот се гради въз основа на естественото и чисто отношение към природата, храната и хората, затова се стремим ежедневно да поднасяме информация и идеи в тези посоки.

    Здрав живот 2004-2016. Някои права запазени. Пожелаваме ви всичко най-добро!